Musiken till Äppellundsträffen blev inställd pga det kalla regninga vädret. Så är det i maj, även om det handlar om den ljuvligaste äppellund….  🙂