Per Tyrssons Döttrar

På måndag beger jag mig tillsammans med elever och personal från Slaka skola till ett Skapande-skola-möte i Linköping. Alla skolor som jobbat med skapande skola är inbjudan att komma och visa hur man har jobbat.

Vad vi har gjort i Slaka och Skeda skolor detta läsår är att ta fram en modell för hur man kan arbeta med den lokala balladskatten. Det har varit ett på många sätt nytt arbetssätt både för mig och för lärare och elever. Skapande skolas idé är ju natt proffessionella kulturarbetare/konstutövare ska komma in i skolan och arbeta tillsammans med elver och lärare. Det vanliga är ju annars att man som t.ex. musiker, kommer och kör en show, alla ska bli glada, hej å hå, hej då! Nu jobbade vi mer med balladernas olika aspekter; sång, berättande, spel, dans, historia och bild. Och många intressanta frågor! Vad som var behållningen varierade säkert stort från klass till klass, liksom vilken inriktning man ville ha i projektet. Ska bli kul att knyta ihop påsen på detta sätt, utmaningen ligger i att få till en presentation som tar fem minuter. Fem minuter och det handlar om ballader, ni fattar…

Bilden här ovan är från en klass i Slaka som tolkat balladen om Per Tyrssons Döttrar. Balaldens sjöngs av sångerskan Greta Naterberg, som bodde på Slaka Backe, och tecknades ned av Johan Haqvin Wallman i början på 1800-talet. Vill man veta lite mer om modellen, kan man kolla under ”I skolan” uppe t.h.

Tanken är att i nästa fas av mitt projekt erbjuda projektet till andra skolor i området. Nu kommer skapande skola att utökas till att gälla även lågstadiet. Där hade jag tänkt jobba med sånglekarna som också finns i mängder i detta material!

I förra veckan var jag på ett möte där Kulturministern talade. Hon lyfte fram Skapande Skola som ett bra exempel på något bra som händer just nu. Hon betonade just kopplingen till skolans vardag och allas medverkan, jag känner att vi ligger helt rätt där!

Jag hoppas så småningom få komma ut till flera skolor i regionen och arbeta med Slakamaterialet eller kanske med någon annan lokal musikskatt. Det är jättespännande att se vilka frågor balladtexterna väcker, underbart att se och höra de unga tolka dessa uråldriga ballader i sång, spel, berättande – och i sina underbara bilder! / Marie

Sånglek från Slaka