augusti 2022


Nu har vi alltså gjort släppet vi väntat i ettochetthalvt år på. Vår CD ”En förgyllande väv” presenterades för levande människor i drygt 30 graders värme på Kryddbodtorget i Gamla Linköping, med dans, sång och framför vår egen Jenny Treece Jorups textila bildtolkning av den ballad som gett CDn sitt namn.

Nu laddar vi för Slaka Kulturdagar med SPELMANSSTÄMMA som hålks i Slaka Hembygdsgård och Slaka Kyrka den 3 september. I år får vi fina gäster – Pelle Björnlert och Johan Hedin – till konsert, spelstuga och ”ljugarbänk”!

För musiken till folkmusikgudstjänsten står Tellurium – Marie Länne Persson och Torbjörn Köhl. De bjuder på folkliga koraler och spelar till den gemensamma psalmsången.

På söndagen fortsätter programmet med en torpdag för hela familjen. Det blir hantverk, sångkekstuga och mycket mer.

Se mer på Kulturkraft Slakas webbsida!

Hjärtligt välkomna!!!

Vår CD ”En Förgyllande Väv” var färdig till julen 2020, men kunde inte få en publik presentation då. Men nu är det dags att presentera den i Linköping på självaste Linköpingsstämman som sker på samma tid och plats som Riksspelmansstämman – i Gamla Linköping lördag den 13 augusti 2022.

Kom till Kryddbodtorget kl 13:50, se oss dansa och sjunga, dansa med oss om ni vill, var med när vi släpper skivan OCH se den magiska förgyllande väven…!!!

Nej ni får inte se den nu, den är hemlig fram till skivsläppet!

Välkomna!