maj 2023


DAG FÖR DAG under Balladfestivalen:

English below ⤵️

Torsdag den 17 augusti blir ankomstdag.

Vi välkomnar besökare från

Sverige, Norden, Färöarna, Island, Brittiska Öarna, Baltikum och annorstädes.

Balladdansare finns på plats och Svenskt Visarkiv och Smålands musikarkiv kommer genast att ta hand om balladsugna själar och guida dem till arkivens rika källor av ballader och annan

vokal folkmusik.

På kvällen håller Ranarim invigningskonsert i fantastiska Rogslösa kyrka som ligger några få kilometer från Borghamn.

Därefter blir det pubhäng i restaurangen på Borghamn Strand och

singarounds, balladdans, jam eller vad man önskar.

Fredag 18 augusti blir traditionsdag.

Workshops i bl.a. balladsång, dans och att tolka ballader i bild.

Seminarier om bl.a. balladbegreppet, hur ballader och traditioner hänger ihop över Nordsjön och över Östersjön, porträtt av balladsångare som levat för länge sedans men vars sånger vi håller levande ännu,

klädernas och färgernas och runmagins betydelse i balladerna,

konserter med Kvinnolåt, Det Nordiska Balladegildet (S, N, D), samt singarounds/delade konserter.

Lördag 19 augusti blir här, nu och sedan-dagen.

Seminarier med Susanne Andrea Opielka om hur man får texten under foten – intervjuarbete på Färöarna,

Ingrid Åkesson om Kön och makt i balladtexter

Annika Hammer om den vokala folkmusikens kraft och status.

Kvaddans, balladdans, sånglekar, bilder…

Konserter med Anna Rynefors, Tellurium, Virelai, Anna Fält, Björn Gardner, Folk och Rackare.

Söndag 20 augusti blir Farväl och på återseende-dagen.

Vi sjunger och dansar tillsammans, tar vara på kontakter och idéer.

Vi samlas vid Bocka-kyrkogården och sjunger och musicerar för att hedra minnet av dem som vilar där.

Och kanske vet vi redan nu vem som arrangera nästa Balladfestival…

Varje dag: Balladdans, kvaddans, BALLADBOKS LOPPIS, och möjlighet till bad, vandringar

och utflykter.

Välkomna!

DAY BY DAY during the Ballad Festival:


Thursday 17 August is the arrival day.
We welcome visitors from Sweden, the Nordic countries, the Faroe Islands, Iceland, the British Isles, the Baltic countries and beyond. Ballad dancers are on site and the Svenskt Visarkiv (The Centre for Swedish Folk Music and Jazz Research) and Småland’s music archive will immediately take care of eager souls and guide them to the archives’ rich sources of ballads and other forms of vocal folk music. In the evening the band Ranarim will hold an opening concert in the fantastic Rogslösa church, which is located a few kilometers away from Borghamn. This is followed by a pub session in the restaurant at Borghamn Strand, as well as singarounds, ballad dancing, jams or whatever you want.

Friday 18 August is about tradition.
We offer workshops in ballad singing, dancing and interpreting ballads in pictures. There will be seminars on the ballad concept and on how ballads and traditions are connected across and beyond the North Sea and the Baltic Sea, portraits of ballad singers who lived long ago but whose songs we still keep alive, the meaning of clothes and colours and runic magic in the ballads, concerts with Kvinnolåt, Det Nordiska Balladegildet (S, N, D), as well as singarounds/shared concerts.

Saturday 19 August is about here, now and the future.
We offer seminars with Susanne Andrea Opielka on how to get the text under your feet – interview work in the Faroe Islands, Ingrid Åkesson on Gender and power in ballad texts, Annika Hammer on the power and status of vocal folk music.
Faroese ”kvad” dance, ballad dance, song games, pictures… Concerts with Anna Rynefors, Tellurium, Virelai, Anna Fält, Björn Gardner, Folk and Rackare.

Sunday 20 August is about Farewell and See You Again.
We sing and dance together, and share contact details and ideas.
We gather at the Bocka cemetery and sing and play music to honour the memory of those who rest there.
And maybe we already know who is organising the next Ballad Festival…

Every day offers Faroese ”kvad ” dancing, a SECOND HAND BALLAD BOOK MARKET, and the possibility of swimming, hiking and going on excursions.

Welcome!

English below ⤵️

Det finns flera sorters ballader; powerballader, melloballader, trubadurballader – och medeltida ballader.

Nu arrangerar föreningen Slakamusiken, med stöd av Leader Folkungaland och i samarbete med Bilda, 17-20 augusti

Fattig punkt Elak – Balladfestivalen på Borghamn Strand, med just den medeltida balladen i centrum.

Ett allkonstverk. En sjungen berättelse, full av bilder, ja varför inte en film (eller hur, Ingmar Bergman)? Sjungen, spelad ellet dansad i gemensam, sjungande ring eller kedja… ett självklart ämne för en festival!

Men detta blir den allra första balladfestivalen i Sverige och den sker bara en gång just här, så passa på!

Sedan går budkavlen vidare till annan arrangör i eller utanför Sverige. Men detta blir den första!

Med konserter, balladdans, bilder, workshops, kurser, seminarier och jam i fyra augusistidagar.

Borghamn Strand ligger i Vadstena kommun i Östergötland.

Biljetter kommer att släppas under maj månad.

Snart berättar vi mer!

BALLAD FESTIVAL?

There are several kinds of ballads; power ballads, Eurovision ballads, troubadour ballads – and medieval ballads.

On on the 17th-20th August, the association Slakamusiken, supported by Leader Folkungaland and in collaboration with Bilda, organise

Fattig punkt Elak / Poor dot Wicked – TheBallad Festival at Borghamn Strand focusing on the medieval ballad.

A work of art. A sung story, full of images, or a film (like Ingmar Bergman)! Ballads which are sung, played or danced in a communal singing ring or chain… an obvious focus for a festival!

But this will be the very first ballad festival in Sweden and it will only happen once right here, so take the chance!

The torch is then passed on to another organiser in or outside of Sweden. But this will be the first!

We offer concerts, ballad dancing, pictures, workshops, courses, seminars and jams during four August days.

Borghamn Strand is located in Vadstena municipality in Östergötland.

Tickets will be released during May.

Stay tuned!

Dags att träffas och dansa och sjunga ballader igen! Det är fortfarande Tegelbruksgatan 11 i Tannefors som gäller, kl 17-20 och du tar med fet du vill äta till fikat.

Du kommer också att få höra det senaste om Balladfestivalen – Sveriges första – som hålls 17-20 augusti på Borghamn Strand, Vadstena.

Välkommen på söndag!

/ Marie