English below ⤵️

Det finns flera sorters ballader; powerballader, melloballader, trubadurballader – och medeltida ballader.

Nu arrangerar föreningen Slakamusiken, med stöd av Leader Folkungaland och i samarbete med Bilda, 17-20 augusti

Fattig punkt Elak – Balladfestivalen på Borghamn Strand, med just den medeltida balladen i centrum.

Ett allkonstverk. En sjungen berättelse, full av bilder, ja varför inte en film (eller hur, Ingmar Bergman)? Sjungen, spelad ellet dansad i gemensam, sjungande ring eller kedja… ett självklart ämne för en festival!

Men detta blir den allra första balladfestivalen i Sverige och den sker bara en gång just här, så passa på!

Sedan går budkavlen vidare till annan arrangör i eller utanför Sverige. Men detta blir den första!

Med konserter, balladdans, bilder, workshops, kurser, seminarier och jam i fyra augusistidagar.

Borghamn Strand ligger i Vadstena kommun i Östergötland.

Biljetter kommer att släppas under maj månad.

Snart berättar vi mer!

BALLAD FESTIVAL?

There are several kinds of ballads; power ballads, Eurovision ballads, troubadour ballads – and medieval ballads.

On on the 17th-20th August, the association Slakamusiken, supported by Leader Folkungaland and in collaboration with Bilda, organise

Fattig punkt Elak / Poor dot Wicked – TheBallad Festival at Borghamn Strand focusing on the medieval ballad.

A work of art. A sung story, full of images, or a film (like Ingmar Bergman)! Ballads which are sung, played or danced in a communal singing ring or chain… an obvious focus for a festival!

But this will be the very first ballad festival in Sweden and it will only happen once right here, so take the chance!

The torch is then passed on to another organiser in or outside of Sweden. But this will be the first!

We offer concerts, ballad dancing, pictures, workshops, courses, seminars and jams during four August days.

Borghamn Strand is located in Vadstena municipality in Östergötland.

Tickets will be released during May.

Stay tuned!

Annons