Peter Lundberg


Skönt att man har gamle Johan HaqvinWallman till hjälp när man ska förklara hur man sjunger ballader. Att det inte är som i skillingtrycken att det är en ton på varje stavelse, utan att man får stuka om melodin mot texten i varje vers, det är helt enkelt bara te å wäjla på:

”I folkvisorna slå, som bekant är, (ej) alla versernas stafvelsemått fullkomligt in på hufvudmelodin; utan en eller annan stafvelse understiger eller öfverstiger densamma. Detta fylles och jämnas likväl helt lätt af allmogens sångare, medelst drillar och dylikt.”

Tack Wallman 🙂

Jag dans i kyrkan

Foto: Peter Lundberg, Kulturkraft Slaka

 

I Wallmans fotspår feb 13

I går kväll höll forskaren och författaren Påvel Niklasson en bejublad föreläsning om Johan Haqvin Wallman, prästson, fornforskare, musikupptecknare, lektor, präst och Sveriges förste arkeolog. Från Slaka, men född i Landeryd! Det var en ömsint levnadsbeskrivning av en udda person med otrolig vilja och hög kvalitet på vad han än genomförde. 

Lundberg, Niklasson o Wallman

Förmiddagen därpå åkte Påvel och jag ut till Slaka där Peter Lundberg, Kulturkraft Slaka tog oss på en tur till speciella platser som hade med Wallman att göra. Kall vind och snöfnyk men intressanta samtal och tankar som värmdes av idéer och ett och annat ”aha”!

När vi lämnat Peter vid det vackra nyrenoverade stallet vid Lambohofs Säteri, tog Påvel och jag en lunch på Stadsmissionens Café i Linköping och passade på att tala lite om Boken. Jo, Påvel har lovat att skriva ett kapitel om Johan Haqvin Wallman i boken om Slaka-musiken! Det är jag jätteglad för!

/ Marie

Kyrkan i kyla feb 13