Slaka-Musiken – ett Leader-projekt

Text från 2009-2014:

Den unika folkmusikskatten från Slaka, samlas nu in, görs tillgänglig och – framför allt – användas!

Detta sker sedan 2009 genom ett LEADER-projekt under Leaderregionen Folkungaland och med Östgötamusiken  som projektägare. Projektets namn är Slakamusiken.

Projektledare är Marie Länne Persson, frilansande folkmusiker, balladsångerska o. kompositör, som sedan 2005 bor i Linköping.

Musiken från Slaka upptecknades på 1800talet. Det rör sig om Medeltida Ballader; sjungna historier som man också kan dansa till, Sånglekar; föregångarna till det vi sjunger runt julgran och midsommarstång – men den gången var det ungdomarnas lekar – samt Dansmelodier, polonäser som spelades till dans och på värdshuset men säkert också av kyrkans klockare.

Det rör sig också om två starka, ryktbara sångerskor; Greta Naterberg och Maja ”Månssan” Hansdotter och om deras upptecknare, Rääf, Waennerberg och Wallman samt deras notupptecknare. Den sistnämnde var kyrkoherde, fornforskare och lärare i Slaka och Sveriges förste arkeolog.

Slaka-musiken är ett tidlöst, inspirerande och lite magiskt material.

Ingemar Bergman blev t.ex. inspirerad av Slaka-balladen ”Per Tyrssons Döttrar i Vänge”  och gjorde filmen Jungfrukällan.

Genom Leader-projektet samlas Slaka-musiken in, dokumenteras och presenteras så att den ska bli lätt åtkomlig för alla. Men framför allt ska den användas! Här sjungs och spelas, dansas och leks, skapas och fantiseras. Med och för människor i alla åldrar precis som på Gretas och Månssans tid då Slaka var en musikalisk mötesplats!

Aktiviteter under Slaka-Musiken:

Balladforum i Slaka – sång- och dansträffar på kyrkliden i Slaka (se flik!)

Spelkurser med låtar med anknytning till Slaka

Skolprogram/projekt med Slaka-ballader och sånglekar

Årlig spelmansstämma med folkmusikkonsert med Slakamusiken i centrum

Samarbete med Kulturkraft Slaka

Samarbete med Östergötlands Spelmansförbund och Folkungagillet

Samarbete med Balladforskare på Linnéuniversitetet i Växjö

Konserter och berättarprogram

Projektet avslutas med att boken Källan i Slaka – en bok om svensk folkmusik släpps på Atremi förlag hösten 2014.

image