staffan3

Föreningen Slakamusiken ska hålla sitt första årsmöte!

Alla 127 medlemmar runtom i norden kommer att få en kallelse till årsmötet på Kyrkliden (bredvid Slaka kyrka) söndagen den 12 april kl 15:30. Vi har valt att lägga årsmötet på en söndag eftermiddag alldeles innan en balladträff. Flera deltagare i våra balladträffar kommer resandes lång väg för att vara med, så vi tänkte det kunde vara behändigt att kombinera. Och samtidigt vill vi bjuda in alla föreningsmedlemmar som inte deltar regelbundet, att deltaga i årsmötet, mumsa på vårt goda hembakta fika och så vara med eller titta på när vi dansar och sjunger.

Så upplägget är alltså: Årsmöte kl 15:30, därefter fika och prat och sedan sång och dans. Vi håller som vanligt på till kl 20 med dansen, man stannar så länge man vill. Hoppas alla känner sig riktigt välkomna, för det är ni. Kallelsen går ut via e-mail i första hand, de som inte har e-mail för den med vanlig post eller via telefon. Men allra först kommer den här:

Till medlemmarna i Föreningen Slakamusiken

Kallelse till årsmöte 2015

Styrelsen hälsar dig välkommen till Föreningen Slakamusikens årsmöte som kommer att äga rum på Kyrkliden, Slaka, söndag 12 april kl 15.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på fika och sedan blir det balladdans och sång i vanlig ordning.

Anmälan görs till slakamusiken@gmail.com eller till David Siljat 076 1144371 senast 2 april.

 

 Dagordning

 1. Fråga om mötets behörighet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Ekonomisk berättelse för 2014
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år.
 10. Presentation av verksamhetsplanen för 2015 och fastställande av densamma.
 11. Behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 13. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
 15. Val av revisor samt suppleant.
 16. Val av valberedning för en tid av 1 år
 17. Behandling av styrelsens förslag, och motioner inkomna senast 31/1.
 18. Övriga frågor.

VÄLKOMNA!