Söndagen den 17 april är det dags för Årsmöte i Föreningen Slakamusiken! Kl 15:30 är alla gamla och nya medlemmar välkomna till Kyrkliden i Slaka. Efter årsmötet släpper vi vår nya medlemsbok ”Kaller var deras skog”, som alla medlemmar får som gåva! Sedan blir det fika och därefter sjunger vi ballader!

Kallelse kommer till alla medlemmar. Det går bra att bli medlem på plats, då får man sin bok med sig direkt! Välkomna!

BLI MEDLEM ELLER FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP:

När du blir medlem får du boken ”Kaller var deras skog – balladen och berättelsen”. Vill du få boken hemskickad betalar du 165kr till BG 5640-7000, samt skickar nam, adress och telefonnummer till slakamusiken@gmail.com.

Hämtar du boken själv (vid boksläppet på årsmötet, vid någon av våra balladträffar eller i överenskommelse med oss) betalar du bara medlemsavgiften 150kr kontant eller till BG 5640-7000.

Kallelse till årsmöte 2016

Styrelsen hälsar dig välkommen till Föreningen Slakamusikens årsmöte som kommer att äga rum på Kyrkliden, Slaka, söndag 17 april kl 15.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på fika och sedan blir det balladdans och sång i vanlig ordning.

För eventuella frågor vänd dig till slakamusiken@gmail.com eller till David Siljat 076 1144371 senast 11/4

 

 Dagordning

 

 1. Fråga om mötets behörighet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Ekonomisk berättelse för 2015
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015.
 9. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 2017
 10. Presentation av verksamhetsplanen för 2016 och fastställande av densamma.
 11. Behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 13. Val av kassör i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av revisor samt suppleant för en tid av 1 år
 15. Val av valberedning, en ordinarie ledamot och en suppleant, för en tid av 1 år
 16. Behandling av styrelsens förslag, och motioner inkomna senast 31/1
 17. Övriga frågor.

 

 

VÄLKOMNA!

Kaller